Venezu Stories

Selgervikar utleid fra Venezu solgte for 100 millioner kroner

Norges beste B2B-telefonkampanje målt i ROI?

Vi i Venezu får ofte spørsmål om det fungerer å ringe ut til potensielle kunder. Vi tror bakgrunnen til spørsmålet henger sammen med at mange norske bedrifter har vært «bortskjemte» med høy etterspørsel og inngående henvendelser i lange tider og de har ikke vært nødt til å være proaktive og ta kontakt med markedet selv. I tillegg har mange prioritert å legge midler på digital markedsføring og gått mer eller mindre bort fra telefonen som arbeidsverktøy.

Venezu bruker også mye midler på digital markedsføring, i tillegg til at vi bistår våre kunder med å sette opp dette, primært i Google og Hubspot. Vi er opptatte av at en må ha den riktige miksen av salgs- og markedsaktiviteter når man jobber mot sluttkundene, og da kommer en ikke utenom telefonen og det å faktisk snakke med potensielle kunder. Spesielt for de som har et B2B-produkt som er til dels komplisert og/eller det er lang innsalgsperiode.

Det bringer meg inn på en kampanje vi gjorde for et amerikansk IT-selskap der målet var å selge IT-lisenser til de som var feillisensiert. Du får ikke en IT-sjef til å trykke på en digital annonse og be om å ta kontakt for dette - for disse selskapene var ikke klare over at de var feillisensiert. Da var det å ringe ut, snakke med de som var i målgruppen, avdekke behovet og tilby riktig løsning. Selv om det er surt å måtte betale for flere lisenser så kan jeg garantere at er det en ting IT-sjefen er opptatt av, så er det at det skal være rett og at problemer unngås.

Denne kampanjen jeg her snakker om, der vår kunde leide oss inn over ett år, har vi dokumentert. Vår mann, Fabio, som er på toppen av listen solgte da for nærmere 100 millioner kroner. Dette ble målt opp mot alle andre som jobbet i dette segmentet i Europa og Venezu sin medarbeider var den som hadde det klart høyeste totalsalget av flere hundre som jobbet med dette. Det gir en ROI på over 99 % for vår kunde for alle inntekter var ren netto - lisensene var det bare å sende ut lisenskoden på og dermed var jobben gjort! Fabio begynte som møtebooker i Venezu og ble fort en dyktig møtebooker - da så vi potensialet i han som selger for vår IT-kunde!

Arbeidsverktøyet var telefonen, det gjaldt å ringe ut, ha en god pitch, følge opp kunder og avdekke behovet. Vi i Venezu er ikke i tvil om at det å ringe ut er alfa og omega i den tiden som nå kommer om en vil lykkes. Det vil være et numbers game på telefonen for å finne kunder som er i kjøpsmodus i mye større grad enn de siste årene. Derfor trenger en gode møtebookere til å gjøre den første møtebookingen som så leder til salget. Men gjerne i kombinasjon av digitale kampanjer - det er denne kombinasjonen mange nå har oversett og som vil bli avgjørende i post-koronatiden og salgsjobben som skal gjøres fremover. Møtebooking, salg og det digitale går sammen som hånd i hanske.

Del med andre
Linkedin logo

Interessert i økt kundevekst?

Kontakt oss

Les flere Venezu Stories

Les alle Venezu Stories

Les selgerbloggen

Les mer fra selgerbloggen

Les nyheter

Les flere nyheter