Kapittel 5

Det å sende ut informasjon

Den observante leser husker kanskje at den syvende Venezusamtalen jeg tok ikke resulterte i et møte der og da. Sjefen i SuperOffice ba meg om å sende en mail, han fikk den og ringte meg senere tilbake. Dermed var møtet i boks. I forrige kapittel skrev jeg også om det Atea opplever: ingenting gir bedre respons en god gammeldags mail. Men fra å være bare en informasjonsmail til sammenhengen med Inbound Marketing, har det å samle inn mailadresser blitt mye mer verdifullt enn det var tidligere. Vi starter likevel med den opprinnelige grunnen til å sende mail, det å få et møte etter en telefonsamtale.

Mange vi er i møte med når vi selger inn Venezu spør oss om det er noe poeng i å sende ut mail: «Er det ikke bare fordi den dere snakker med ønsker å bli kvitt dere og bli ferdig med samtalen?» Denne oppfatningen går igjen. Det er feil. Vi opplever det slik at den første samtalen trigger en interesse, men at de vi snakker med ønsker å lese mer om produktet for å gjøre seg opp en selvstendig mening uten å bli påvirket av den som ringer. Mange i målgruppene vi ringer blir ofte nedringt av ulike selgere, og det påvirker dem. Derfor blir oppfølgingsmailen som en kontroll på at nettopp du er seriøs. Om du er selger av et dyrt ERP-system og ikke sender mail som avtalt da sier det litt om deg, din troverdighet og evne til å levere.

Vi har som nevnt statistikk fra over 20 år med ringing, og vi ser det samme år etter år: hit-rate på møter er høyere blant de vi har ringt som i etterkant har mottatt en mail og som deretter blir ringt opp igjen, enn blant de vi ringer kaldt på første samtale.

Det neste spørsmålet som går igjen er «hva skal mailen inneholde?» Jeg er ikke ekspert på den enkeltes produkt og tjenester, men jeg fraråder alltid å sende ut en PDF på fire sider. Min anbefaling er enten en HTML-mail eller en one pager. Del denne så i tre: en del omhandler det produktet eller tjenesten som promoteres, en del omhandler selskapet, og den siste delen forteller hvordan kunden kan ta kontakt. På denne måten opplever vi at enkelte selv tar kontakt etter de har mottatt mail! Det samme gjelder selvsagt om det er et seminar: innholdet på seminaret, om selskapet og kontaktinformasjon.

Mange selskaper vi er i kontakt med er internasjonale og har egne Power Points og informasjonsavdelinger. Vi anbefaler likevel å ta seg tid til å oversette dette til norsk. Det er fortsatt mange som liker å lese på norsk, spesielt om målgruppen er det offentlige og organisasjoner.

Etter digital markedsføring kom for fullt er det mange som ønsker å få lesere inn på sidene sine. Vi har de siste par årene merket en stor endring hos kundene våre når det gjelder fokus på det å sende ut mail og samle inn mailadresser. Flere og flere ønsker at vi nå skal be om tillatelse, ikke bare til å sende mail, men også om å få lov til å sende ut nyhetsbrev. Dette har Venezu predikert i mange år, så dette er vi helt enige i.

Med digital markedsføring er det mange som ikke ønsker å legge ved en PDF, men få registrert interessen for nøyaktig hva den potensielle kunden vil lære mer om. Vi anbefaler da en HTML-mail med link til to til fire landingssider og på landingssiden er det et skjema de kan fylle ut om de vil ha ytterligere kontakt(dvs. før vi ringer dem tilbake igjen).

Da oppnår vi flere ting samtidig:

·       Vi får mailadressen deres

·       De fleste takker ja til å motta nyhetsbrev utover denne ene mailen også

·       Vi får en tracking på nøyaktig hva de er interessert i dersom en setter dette opp på rett måte i landingssiden

 

Nesten 20 år etter at Ementor og Marianne Urdahl sirlig samlet inn alle de mailadressene de kunne kommer resten av bedriftene etter for fullt. Det å sende ut mail er ikke bare for å sende ut informasjon lenger, det er starten på et kundeforhold og det er grunnlaget for Inbound Marketing og det å fange opp besøkende som kommer inn på websiden til bedriften.

 

Lærdom å ta med fra femte kapittel:

·       Send alltid ut mail til dem som ber om det

·       De ber om mail fordi de er interessert

·       Bruk tid på å lage godt mailinnhold

·       Be om å få legge de til i maillisten din. Dette kan brukes i inbound marketing

Vil du ha denne som e-bok?