Data­innsamling

Vi i hjelper deg med å nå ut til din målgruppe og få svar på det du lurer på!

Venezu hjelper deg med å samle inn data om målgrupper, tema og spørsmål du trenger å få svar på for å ta gode strategiske beslutninger.

Hvert år gjør vi titalls undersøkelser og vi gjør denne innsamlingen gjennom telefon, online undersøkelser eller personlig intervju om dette er ønskelig . Vi jobber utelukkende mot bedriftsmarkedet, noe som gjør at våre medarbeidere er eksperter på å snakke med beslutningstakere på en god måte som skaper merverdi for dere som kunde.

Vi hjelper dere med følgende tjenester for å sikre at dere får et best mulig resultat og kvalitet:

  • Oppsett og rådgivning slik at du får et best mulig resultat
  • Datainnsamling der vi får svarene du trenger fra respondentene i målgruppen
  • Datahåndtering underveis samt kvalitetssikring av svarene
  • Rapportering av data i henhold til deres ønsker: fortløpende eller etter endt prosjekt

Dette er en tjeneste som hjelper dere med å hente inn data dere trenger for å ta de riktige strategiske valgene. Det være seg om det gjelder overfor nye kunder eller når dere planlegger kundevekst og ønsker å vite hva målgruppen tenker.

Kontakt oss

Se mer av hva vi kan tilby