Gratis ringeliste

Vær så god - her er din gratis ringeliste fra Venezu

Jobber du med B2B-salg er det viktig at du har nøye planlagt målgruppen du skal ta kontakt. Dette er et eksempel på ringelister vi i Venezu kan hjelpe deg med.

Husk nå du velger målgruppe og ringeliste

  • Geografi
  • Størrelse på bedriftene
  • Segment

Har du disse tre valgene klart for deg er det enkelt å definere hvem en skal kontakte. Vi i Venezu anbefaler alltid å teste ut minst tre segmenter i en kampanje slik at en kan få en bedre vurdering på om produktet/tjenesten treffer målgruppen.