• home
 • Danish
 • English
 • Swedish
 • Norsk

Exempel på aktiviteter:

 • Merchandiser
 • Konferens och seminarium
 • Messer
 • Stå och provtagning
 • Uteteam
 • Seminarium och eget evenemang
 • Förberedelser och uppföljning
 • Övrigt

Venezu Eventtjänster

Venezu Eventtjänster är en del av Venezu AB. Avdelningen jobbar med marknadsföring vid olika typer av event eller mässor. Vi är även med som extra resurser vid seminarier eller andra arrangemang.

Vi hjälper även till med den kreativa processen: Broschyrer och annan utrustning till stand, samt rådgivning om var man bör promotera sina tjänster eller produkter.

Vi tänker sälj- och marknadsföring varje dag och innehar den kompetens som våra kunder efterfrågar.

Exempel på aktiviteter:

Mässor

Vi är med som extra resurser på fasta mässor som ett komplement eller substitut till egen personal. Vi tar ett helhetsansvar inför, under och efter aktiviteten för att säkerställa bästa möjliga resultat.  

Stands och sampling

Våra kunder har olika behov för vem som ska promotera dess produkter eller tjänster. Vi tar god tid på oss för att sätta ihop ett team av promotörer som återspeglar de värden och åsikter som våra kunder står för. Tillsammans kommer vi fram till vem som ska vara ansiktet utåt.

Uteteam

Vi har personal för längre engagemang som är mobila och kan ta uppdrag i hela Norden. Våra anställda deltar i aktiviteter på skidorter, välbesökta semesterorter eller andra områden där ni vill promotera ert företag.

Seminarier

När ni som kund arrangerar ett seminarium kan Venezu Marketing utföra en TM-kampanj för att säkerställa ett visst antal deltagare. Vi erbjuder även kompetent personal som kan representera ert företag för kunder eller gäster, eller som värd/värdinna.

Förberedelser och uppföljning är den viktigaste ingrediensen i de aktiviteter vi nämnt ovan. Innan, under och efter är det mycket som ska koordineras och ordnas. Graden av detta varierar från uppdrag till uppdrag, men vi är behjälpliga från planeringsstadiet till uppföljning efter arrangemanget.

Annat

Har du behov som inte är nämnt här? Vi kan förmodligen även hjälpa dig med det. Kontakta oss på E-post: sales(a)venezu.se