• home
 • Danish
 • English
 • Swedish
 • Norsk

Exempel på aktiviteter:

 • Merchandiser
 • Konferens och seminarium
 • Messer
 • Stå och provtagning
 • Uteteam
 • Seminarium och eget evenemang
 • Förberedelser och uppföljning
 • Övrigt

Venezu AB

Venezu är en TM- och vikariebyrå som inom Telemarketing har huvudfokus på B2B-samtal mot beslutsfattare. Ska man prata med ledare och andra med beslutsansvar krävs det kunskap, noggrannhet, kännedom om din produkt/tjänst, ordentlig förarbete och en professionell organisation och medarbetare som hanterar samtalen på ett bra sätt.  Det är precis det som kännetecknar oss inom en rad områden som IT, transport, finans och miljö för att nämna några av kundgrupperna vi jobbar med.  

Inom IT är vi ledande i Norden och komplexiteten i uppdragen inom det här området ha bidragit till att vi har vidareutvecklats till att bli det företag vi har blivit inom B2B-Telemarketing. En av våra mest populära tjänster är TM-vikarie då ett företag hyr inn våra medarbetare på heltid för att göra aktiviteter inom sälj, marknadsföring, kundvård eller andra kontorsuppdrag. Vikarietjänsten är därför nu vår snabbast växande tjänst.  


Telemarketingkampanjer

En lyckad kampanj startar med ett grundligt förarbete. För Venezu är det viktig att känna våra uppdragsgivare så bra som möjligt och just därför går vi grundligt igenom företagets historia, vad är er kärnkompetens och vilket budskap vill ni förmedla. Tillsammans med uppdragsgivaren definierar Venezu budskapet vi ska förmedla när vi börjar kontakta de potensiella kunderna. Vi hjälper därför gärna till att utforma en optimal ringhistoria! Vidare håller vi en aktiv dialog med er genom hela kampanjen för kunna genomföra eventuella justreringar längs vägen. När aktiviteten är avslutad uppsumerar vi och kommer med förslag inför nästa kampanj!


Exempel på kampanjer:


Sälj- och kampanjuppdrag

Sälj- och kampanjuppdrag har vi lång erfarenhet av att genomföra.  Venezu avlastar då er egen säljstyrka genom att ringa tilsammans med dem för att få flest möjliga prospekt längs kampanjens gång.  

Besöksbokning och leadsgenerering

Många av Venezus kunder har satt ut mötesbokning och leadsgenerering till oss helt enkelt för att dem finner det mest ändamålsenligt.  Genom att använda oss får du inte bara högre mötesfrekvens, era egna säljare får också tid till att fokusera mer på vad de gör bäst: komma ut och prata med potentiella kunder.  Ofta är det inte heller nödvändigt  med möten: Venezu upptäcker och identifiserar dina potentiella kunder och allt som behövs är en telefonuppföljning för att fullfölja säljet.  

Seminarier

Venezu tar hand om hela aktiviteten, från utskick till att garantera att de anmälda faktiskt dyker upp. Vi avlastar din marknadsavdelning och bjuder in de kunder som med störst sannolikhet är intresserade att komma.


Uppföljning av utskickade DM

Det här är ett klassiskt TM-uppdrag! Våra kunder skickar ut olika typer av DM till sina kunder och vi följer upp dem för att bjuda inn till seminarier, boka möten eller andra typer av säljkampanjer.

Marknads- och kundundersökningar

Vi kontaktar era existerande kunder / potentiella kunder för att höra hur de uppfattar ert företag och era produkter och tjänster.

Uppdatering av egen kunddatabas

Venezu uppdaterar existerande databas för att säkerställa att t ex adress, kontaktperson eller e-post är korrekt.


Prospektering och kundkvalificering

Här ringer Venezu målgruppen för din kampanj och identifiserar prospekt som är i en process för att göra inköp. Dem blir då tilbakarapporterade till er som kund, så att era säljare kan ta direktkontakt för vidare uppföljning.   

Ingående call center

Vi, Venezu, erbjuder våra kunder att våra operatörer tar hand om ”over flow” vid kampanjer eller om inkommande telefonsamtal antingen under kortare eller längre perioder. Eventuellt kan våra medarbetare hyras ut till erat call center på heltid, och sitta där som en del av ditt team.  

Win Back/ Anti-Churn

Venezu angriper speciella segment för att ta tillbaka marknadsandelar, eller vårdar existerande kunder för att säkerställa deras kundengagement.

Säljträning

Venezu har sin egen säljkurs speciellt inriktad på företag som inte önskar outsourca hela eller delar av sin säljfas. Venezu erbjuder för dem en kurs anpassad efter hur de genomför lyckade cold-calls.

TM-vikarie

Det här är Venezus nya storsäljare och vår mest efterfrågade tjänst för ögonblicket! Vi hyr ut högt kvalificerade medarbetare till att göra  olika sälj- och marknadsföringsaktiviteter eller för att jobba med kundservice och/eller andra kontorsuppdrag. Många av våra kunder väljer också att utnytta möjligheten att anställa medarbetaren efter ett uppdrag.  


Partner-TM

Jobbar du i ett företag som producerar eller distribuerar produkter eller tjänster? Upplever du kanske att din tid inte räcker till när det gäller uppföljning av partners olika kampanjer? Då är kanske det är tjänsten för er: Venezu skulle här administrera din sälj- och marknadsföringskampanj i samarbete med era partners. Vi blir er externa marknadsbyrå som hållar i alla trådarna och ser till att marknadsmaterial, ringlistor, partners, möten, leads och andra aktiviteter blir koordinerat och levererat som om vi skulle varit en integrerad del av ert företag. Hör närmre med oss om vad som är möjligt och få detaljer kring denna och andra tjänster!