• home
  • Danish
  • English
  • Swedish
  • Norsk

Telemarketing

Venezu er et TM- og vikarbyrå som innenfor Telemarketing har hovedfokus på B2B-samtaler mot beslutningstakere. Skal en snakke med ledere og andre med beslutningsansvar kreves det kunnskap, nøyaktighet, kjennskap til ditt produkt/tjeneste, godt forarbeid og en profesjonell organisasjon og medarbeidere som håndterer samtalene på en god måte.  Det er nettopp dette som kjennetegner oss innenfor en rekke områder som IKT, transport, finans og miljø for å nevne noen av kundegruppene vi jobber med.  

Innenfor IKT er vi ledende i Norden, og kompleksiteten i oppdragene innenfor dette området har bidratt til at vi har videreutviklet oss til å bli det selskapet vi har blitt innenfor B2B Telemarketing.  En av våre mest populære tjenester for tiden er TMvikar der bedrifter leier inn våre medarbeidere på heltid til å gjøre aktiviteter innenfor salg, markedsføring, kundepleie eller andre kontoroppdrag.  Vikartjenester er derfor nå vår hurtigst voksende tjeneste.  

Våre medarbeidere har en variert bakgrunn og kommer fra bla. NHH, BI, Markedshøyskolen, studier innenfor mekanikk og IT m.m. og bidrar alle til å sikre en best mulig kvalitet på din kampanje.  Alle våre 70 medarbeidere er fast ansatt og selskapet ble AAA-ratet for tiende år på rad i 2016.  Dette var noe som kun ca 1500 av 350.000 norske selskaper oppnådde.  

TM-kampanjer

En vellykket TM-kampanje begynner med et grundig forarbeid. For Venezu er det viktig å kjenne våre oppdragsgivere best mulig, og nettopp derfor går vi grundig gjennom selskapets historie, hva er dets kjernekompetanse og hvilket budskap en ønsker å formidle. Sammen med oppdragsgiver vil Venezu så definere budskapet vi skal formidle når vi begynner å kontakte de potensielle kundene. Vi hjelper dere derfor gjerne med å utforme en optimal ringehistorie. Videre vil vi holde en aktiv dialog med dere gjennom hele kampanjeperioden, for slik å gjøre eventuelle nødvendige tilpasninger underveis. Etter at aktiviteten er gjennomført oppsummerer vi og kommer med innspill til neste aktivitet. 

Eksempler på TM-aktiviteter fra Venezu:

Salgs- og kampanjeoppdrag

Salgs- og kampanjeoppdrag har vi lang erfaring med å gjennomføre. Venezu avlaster da din egen salgsstyrke med å ringe sammen med dem for å nå flest mulig prospects i løpet av kampanjeperioden

Møtebooking og leadsgenerering

Mange av Venezu’s kunder har satt ut møtebooking og leadsgenerering til oss rett og slett fordi de finner det mest hensiktsmessig. Ved å bruke oss får du ikke bare en høyere møtefrekvens, men i tillegg får bedriftens selger tid til å fokusere enda mer på det de er best på – komme ut og snakke med nye potensielle kunder. Ofte er det heller ikke nødvendig med noe møter: Venezu avdekker og identifiserer dine potensielle nye kunder og alt som behøves er en telefonoppfølging for å få closet salget 

Oppfølging av utsendt DM

Dette er et klassisk TM-oppdrag. Våre kunder sender ut ulike typer DM til sine kunder og vi følger dem opp for å invitere på seminar, booke møter eller andre type salgskampanjer.  

Seminarer

En rekke av de oppdrag vi gjennomfører er å invitere folk til frokostseminarer, samt halvdags- og heldagsseminarer. Venezu avlaster markedsavdelingen eller salgsavdelingen i tiden før et seminar.

Markeds- og kundeundersøkelser

Oppringing av eksisterende kunder / potensielle kunder for å høre hvordan de oppfatter selskaper

Prospecting / Kundekvalifisering

Her ringer Venezu målgruppen for din kampanje og identifiserer prospects som er i prosess for å gjøre innkjøp.  Disse blir så rapportert tilbake til dere som kunde slik at deres selgere kan ta direkte kontakt for videre oppfølging.  

Retting av kundelister/kontakter

Mange av våre kunder ønsker å få oppdatert sine kundelister - Venezu ringer da og får dette oppdatert med telefon, mobil, e-mail og adresse (eventuelt de tilleggsopplysninger dere ønsker).

Digitaliseringskampanjer

Digitaliseringskampanjer er ikke noe nytt for oss i Venezu, og en vellykket digitaliseringsstrategi avhenger også av at kunder og partnere blir informert på ulike måter.  Det er en stor jobb som skal gjøres i den forbindelse, og Venezu har femten års erfaring med å hjelpe bedrifter med å implementere deres nye strategi. I et møte med oss vil vi gå gjennom hvilke parallelle aktiviteter en bør forfølge i et slikt løp.  

Inngående call-senter

Venezu tilbyr våre kunder at våre operatører tar seg av inngående telefoner enten i kortere eller lengre perioder.

Win-back aktiviteter / Anti – Churn

Aktiviteter for å ta tilbake tapte markedsandeler eller for å angripe konkurrenter innenfor et visst segment. 

Salgskurs

Venezu har sitt eget salgskurs spesielt rettet inn for bedrifter som ikke ønsker å outsource hele eller deler av sin salgsfase. Venezu tilbyr for disse et kurs spesielt rettet inn på hvordan gjennomføre en vellykket ”cold-call”.

TMvikar

Dette er Venezu sin nye storselger og vår mest etterspurte tjeneste for øyeblikket! Vi leier ut høyt kvalifiserte medarbeidere til å gjøre ulike salg- og markedsføringsaktiviteter eller til å jobbe med kundeservice og/eller andre kontoroppdrag.  Mange av våre kunder velger også å benytte seg av en opsjon til å ansette medarbeideren etter endt oppdrag.

PartnerTM

Jobber du i et selskap som produserer eller distribuerer produkter eller tjenester? Føler du kanskje at tiden ikke strekker til når det gjelder oppfølging av partnere og ulike kampanjer? Da er dette kanskje en tjeneste for dere: Venezu vil her håndtere din salgs- og markedsføringskampanje i samarbeid med dine partnere. Vi blir ditt eksterne markedsbyrå som holder i alle trådene og sørger for at markedsmateriell, ringelister, partnere, møter, leads og andre aktiviteter blir koordinert og levert som om vi skulle ha vært en integrert del av ditt selskap.  Hør nærmere med oss om hva som er mulig og detaljer rundt denne og andre tjenester.