• home
  • Danish
  • English
  • Swedish
  • Norsk

Teamutleie

Venezu har med utgangspunkt fra TM-bransjen satset mer og mer på også å levere vikartjenester de siste årene. Grunnen til det var ganske enkel: vi så at de største konkurrentene våre var nettopp vikarbyråene og vi skjønte derfor at her var det ikke en trussel men en stor mulighet for oss!

Mange kjenner oss fra telemarketing og flere og flere benytter oss også på fulltidsinnleie av ulike type ressurser innenfor vikartjenester.  I brytningspunktet mellom telemarketing- og vikarutleie har vi en rekke folk på både korte og lengre teamoppdrag som utgjør en stor del av de aktiviteter som vi utfører:

Salgsteam - permanent

Fulltidsutleie av salgsteam er en forlengelse av TM-verdenen som vi kommer fra og dette er vårt «bread and butter».  Et typisk oppdrag er å sette sammen et nysalgsteam som har en sentral rolle i din bedrifts vekstambisjoner.  Et slikt team jager prospects og B- og C-kunder og har som mål å øke omsetningen rundt disse.

Salgsteam - kampanje

Vi har sluttet å telle antall kampanjedager vi har deltatt på. Det har vært alt fra en til over tjue personer utleid på et begrenset antall dager for å bidra når det er «alle mann til pumpene».  Igjen ser vi at oppdragsbeskrivelsen ofte er å jage nye eller frafalne kunder og få dem i gang igjen.

Kundeserviceteam

Vi kan salg, service og å snakke på telefonen! Hva mer naturlig da enn å bruke oss til korte eller lengre kundeserviceoppdrag? Her dekker vi både oppdrag som går over noen uker men også flere og flere ønsker å leie inn en ressurs på fulltid fra oss i deres kundeserviceteam.

Års- og kvartalsoppgjør

Med dette mener vi å trå støttende til på repetitive oppgaver til bestemte tider på året.  Et eksempel på denne type aktivitet er når en større mengde faktura skal ut og en trenger hjelp for å håndtere mengden og henvendelsene som følger med.

Sesongtopper

En type oppdrag som vi har team ute på er i forbindelse med sesongtopper. Et godt eksempel på det er både jule- og sommerkampanjer. Det er også mange som bruker oss til å kjøre større aktiviteter mot organisasjoner og det offentlige når de skal bruke opp budsjettet sitt i slutten av et år.