• home
  • Danish
  • English
  • Swedish
  • Norsk

Nyheter

Unge med urealistiske jobbkrav

I slutten av februar hadde Dagens Næringsliv en artikkel på trykk om at andelen unge uten jobb er på det høyeste siden 90-tallet. Daglig leder i Venezu skrev en replikk til dette, den stod på trykk 7.mars. 

Publisert: 27/03/17 oppdatert: 27/03/17

Undertegnende er leder i to bedrifter der vår hovedmålgruppe primært er unge og ledige arbeidstakere. Bedriftene ble startet hjemme på kjøkkenet mitt, jeg var kommet i en situasjon der jeg måtte stå på og skape min egen hverdag. Da er vi inne på det mine medarbeidere og jeg ser: alt for mange unge har en god utdannelse, men urealistisk syn på hva deres første jobb skal være. Vi presenterer muligheter men det er «ikke godt nok», og altfor mange tror at den raskeste veien til målet er rett frem. I denne gruppen velger mange å gå ledige fremfor å komme i gang med karrieren.

Den neste gruppen takker ja til jobb. De blir utfordret med næringslivets krav allerede første dag, men de faller fra i løpet av få dager – det er en mismatch mellom kunnskap og krav. Når du er ung og ny i arbeidslivet må du begynne et sted – og det er som regel ikke i en lederstilling.

Den tredje gruppen ser sammenhengen i arbeidslivet, og vi er åpne på at de skal videre gjennom oss til våre kunder. Vi gjorde en opptelling på de førti siste med høyere utdanning som vi hadde hatt inne på fulltid i bedriften. Alle er i relevant fulltidsjobb etter kort tid.    

Har du motivasjon, arbeidslyst, vilje til å stå på og er langsiktig er det jobb å få. Bedrifter er helt avhengig av at de unge medarbeiderne tar tak selv, bretter opp ermene og går litt i kjelleren. Eller inn på kjøkkenet, som jeg gjorde den gangen.

Stein Dale

Daglig Leder

Venezu AS / Venezu Services AS