• English
  • Norsk

Marketing for hire - pakkepris

Hvor mye hjelp trenger du? Basert på vår erfaring anbefaler vi en av følgende pakker:

  • Er ambisjonsnivået at vi skal gjøre mindre endringer på deres nettside, publisere kampanjer og annonser i sosiale media samt administrere er det tre-fire arbeidsdager per måned som er nivået
  • Er dere et mellomstort selskap uten egen markedsavdeling: et sted mellom 50-60 timer i måneden
  • Har dere større ambisjoner etter hvert så kan det bli snakk om 100t+ på sikt

Pris per time for marketing for hire: 695 kroner. Dette er ad-hoc prising uten noen binding.

Priser for de ulike nivåene ellers og med to måneders oppsigelse:

  • Fast fire dager i måneden, pakkepris 19.950 kroner
  • Fast åtte dager i måneden, pakkepris 38.100 kroner
  • Fast tolv dager i måneden, pakkepris 53.500 kroner

 

Kontakt oss for mer informasjon. Venezu er det eneste norske selskapet som tilbyr alle disse tjenestene in-house: marketing for hire, digital markedsassistanse, oppfølging av leads per telefon samt cold-calls. Du får all markedshjelp på ett sted!