• home
  • Danish
  • English
  • Swedish
  • Norsk

Kunde- og markedsundersøkelse

Vi har definert tre ulike tjenester vi tilbyr: kundeundersøkelser, markedsundersøkelser og kundetilfredsundersøkelser. De to første tjenestene gir seg selv mens kundetilfredsundersøkelsen vil gjennomføres der du vil få rapporten tilbake i kvantitative form (tall eller andre mengdetermer).

Grunnarbeidet før oppstart er likt som under kundegenereringaktiviteten. Det som gjør oss ekstra gode på denne type aktiviteter er at vi vet hva som skal til for å få flest mulig i målgruppen til å svare på dine spørsmål og faktisk ta seg tiden i en travel hverdag til å snakke med oss. Det er små, små nyanser i samtalen som er forskjellen på gode utfyllende svar og det å få et «jeg har ikke tid» svar tilbake.