• home
  • Danish
  • English
  • Swedish
  • Norsk

Vikartjenester fra Venezu

Vi har nå lansert nye websider for våre vikartjenester under http://www.venezuservices.no/ Bakgrunnen for dette er at utleie av dyktige medarbeidere er det vi lever av! Om dere enten ønsker å leie personell til å sitte på kortere, deltids eller heltids TM-oppdrag i deres lokaler for å jobbe med salg og markedsføring, eller om dere ønsker å leie inn medarbeiderne til andre oppdrag, som kundeservice eller kontor, har vi dyktige vikarer tilgjengelig.   

For mer informasjon om ledige stillinger eller våre kandidater kontakt Stein Dale på telefon 980 42000 eller på mail stein.dale(a)venezu.no

Våre ulike vikartjenester

TM- og salgsvikar

Dette er for tiden vår mest populære vikartjeneste! Dyktige medarbeidere som faktisk plukker opp telefonen og ringer ut er ikke alltid like lett å finne: derfor velger mange å leie inn disse ressursene til å sitte ute i sitt salgsmiljø i kortere eller lengre perioder.  Flere og flere leier også inn personell på langtidsavtaler.  Vi analyserer ditt behov og velger i samarbeid med dere ut den beste kandidaten til dine kampanjer og aktiviteter! Dere vil her få en person som virkelig vet hvordan man ringer dine potensielle kunder.     

Markedsføringspersonell

Trenger dere ekstra hjelp med å gjøre en hel rekke ulike kampanjeaktiviteter så er det en litt annen profil på disse medarbeiderne enn på de som passer til TM-vikar.  Det er her mange leier inn feil personell: om en er god til å ringe betyr det ikke nødvendigvis at en er rett person til å hjelpe til med andre markedsaktiviteter.   

Digitaliseringsstrategi

Ønsker dere å styrke bedriftens digitaliseringssatsning, og trenger hjelp til ulike strategiske prosjekter innenfor fagfeltet, kan Venezu hjelpe dere med å finne den rette ressursen! Vi har, og har hatt, flere medarbeidere utleid på fulltidsprosjekter hos våre kunder som har bidratt til å gjennomføre deres satsning og de strategiske endringer som medfølger. Våre medarbeidere er unge og nettopp derfor kan de ha et litt annerledes, men verdifullt, bidrag i prosessen og tenker litt ut av boksen.  De er født og oppvokst i den digitale verden!

Kundeservice

Det er telefon og utleie av dyktige medarbeidere til denne type arbeidsoppgaver som er Venezu sin kjernekompetanse.  Dersom dere trenger kundevennlig personell på deres helpdesk eller kundemottak anbefaler vi å prøve en av våre flinke medarbeidere!   

Vi har til enhver tid en rekke vikarer i oppdrag for våre kunder og flere av dem blir også ansatt i hel stilling etter at vikarperioden er over. Vi ser det som et kvalitetstegn at flere av de som har startet sin karriere som vikar hos våre oppdragsgivere har endt opp med en fast stilling som resultat av den jobben de har gjennomført. 

Kontor og backoffice

Mange av våre medarbeidere har blitt utleid til å jobbe med ulike typer støttefunksjoner hos våre kunder over kortere og lengre tid: oppdatering av databaser, forefallende arbeid, støttefunksjoner for salg og markedsføring og en rekke andre oppdrag.  Dette er ofte oppdrag som man er for opptatt selv til å gjøre i en travel hverdag, men som må bli gjort, og da er kanskje en vikar fra Venezu en optimal løsning!

Placement/Egne kandidater

Mange bedrifter har selv identifisert den kandidaten de ønsker men ser etter en ekstern bedrift hvor vedkommende kan være ansatt over en kortere eller en lengre periode. En grunn kan være at budsjettene ikke tillater fast ansettelse på det aktuelle tidspunktet, eller at en ønsker først å leie medarbeideren inn fra et eksternt selskap for å være sikker at de har funnet rett mann/kvinne til den ledige stillingen.  Gitt et slikt scenario kan Venezu være arbeidsgiver frem til fast ansettelse blir aktuelt – eller eventuelt at vedkommende forblir utleid fra Venezu under hele arbeidsforholdet.  Vi har forskjellige modeller for hvordan vi løser dette overfor dere som kunde.